የመጨረሻ ነጥብ Chromogenic Endotoxin Test TAL Kit ያለ Diazo Reagent